FysioPilates

FysioPilates

 

 

GOKs undervisning i FysioPilates henvender sig til mennesker, der har en funktionsnedsættelse i bevægeapparatet, led- og/eller muskelsmerter, og som af helbredsmæssige årsager har behov for en særligt tilrettelagt undervisning og træning for at styrke bevægeapparatet. Undervisningen foregår på små hold (8 deltagere).

 

Der undervises i 35 timer på Fredensvej 9. Undervisningsåret går fra august til juni.

 

For at kunne deltage i undervisningen skal du være selvhjulpen. Du skal også underskrive en handicaperklæring, der godtgør, at du selv mener, at du har behov for undervisning på små hold.

 

Pris for sæsonen 2017/18 er 1.750 kr. Deltagergebyret betales i 2 lige store rater. Første rate senest 1. juli og anden rate senest 1. februar.

 

Klik på pilen i billedet og se en kort introduktions-video om undervisningen i FysioPilates

Daglig leder

Bent Chistiansen

Tlf. 4071 7506

Mail: gok@gok-ringsted.dk