FysioPilates

FysioPilatesGOKs undervisning i FysioPilates henvender sig til mennesker, der har en funktionsnedsættelse i bevægeapparatet, led- og/eller muskelsmerter, og som af helbredsmæssige årsager har behov for en særligt tilrettelagt undervisning og træning for at styrke bevægeapparatet. Undervisningen foregår på små hold (8 deltagere).


Der undervises i 35 klokketimer på Fredensvej 9. Undervisningsåret går fra august til juni.


For at kunne deltage i undervisningen skal du være selvhjulpen. Du skal også underskrive en handicaperklæring, der godtgør, at du selv mener, at du har behov for undervisning på små hold.


Pris for sæsonen 2018/19 er 1.750 kr. Deltagergebyret betales i 3 lige rater. Første rate på 584 kr. betales senest 1. juli. 2. og 3. rate på hver 583 kr. betales senest henholdsvis den 1. november og 1. februar.


Undervisningstider og tilmelding

Klik på pilen i billedet og se en kort introduktions-video om undervisningen i FysioPilates

Daglig leder

Bent Chistiansen

Tlf.  4071 7506

Mail: gok@gok-ringsted.dk