Undervisning V

GOKs undervisning i afspænding og bevægelseslære i varmtvandsbassin henvender sig til mennesker, der har en funktionsnedsættelse i bevægeapparatet, led- og/eller muskelsmerter, og som af helbredsmæssige årsager har behov for en særligt tilrettelagt undervisning og træning for at styrke bevægeapparatet. Undervisningen foregår på små hold (8 deltagere).

Der undervises i 35 lektioner á 45 minutter i varmtvandsbassinet i  Ringsted Svømmehal og på Asgårdsskolen (Byskovskolen). Sæsonen strækker sig fra august/september til maj/juni.


For at kunne deltage i undervisningen skal du være så selvhjulpen, at du selv er i stand til at foretage omklædning, brusebad og i øvrigt klare dig i svømmehallen. Du skal også underskrive en handicaperklæring, der godtgør, at du selv mener, at du har behov for undervisning på små hold.


Pris for sæsonen 2018/19 er 1.225 kr. Deltagergebyret betales i 2  rater. Første rate på 700 kr. betales senest 1. august og anden rate på 525 kr. betales senest 1. februar.


Afspænding og bevægelseslære i varmtvandsbassin


Klik på pilen for at se en kort introduktionsvideo om undervisningen i afspænding og bevægelseslære i varmtvand.

Daglig leder

Bent Chistiansen

Tlf.  4071 7506

Mail: gok@gok-ringsted.dk