Undervisning V

GOKs undervisning i afspænding og bevægelseslære i varmtvandsbassin henvender sig til mennesker, der har en funktionsnedsættelse i bevægeapparatet, led- og/eller muskelsmerter, og som af helbredsmæssige årsager har behov for en særligt tilrettelagt undervisning og træning for at styrke bevægeapparatet. Undervisningen foregår på små hold (7-9 deltagere).

Der undervises i 35 lektioner á 45 minutter i varmtvandsbassinet i Ringsted Svømmehal og 33 lektioner på Asgårdsskolen (Byskovskolen). Sæsonen strækker sig fra august/september til maj/juni.

 

For at kunne deltage i undervisningen skal du være så selvhjulpen, at du selv er i stand til at foretage omklædning, brusebad og i øvrigt klare dig i svømmehallen. Du skal også underskrive en handicaperklæring, der godtgør, at du selv mener, at du har behov for undervisning på små hold.

 

Pris for sæsonen 2017/18 er 1.225 kr. i Ringsted Svømmehal og 1.155 kr. på Asgårdsskolen. Deltagergebyret betales i 2 lige store rater. Første rate senest 1. juli og anden rate senest 1. februar.

 

Afspænding og bevægelseslære i varmtvandsbassin

 

Klik på pilen for at se en kort introduktionsvideo om undervisningen i afspænding og bevægelseslære i varmtvand.

Daglig leder

Bent Chistiansen

Tlf. 4071 7506

Mail: gok@gok-ringsted.dk