Handicaperklæring

GOK-Ringsteds kurser

GOK-Ringsted har udelukkende kurser på små hold for deltagere, der har udfordringer med led og muskler.

Vores undervisere er uddannede fysioterapeuter, og undervisningen er tilrettelagt således, at vore undervisere har mulighed for at nå omkring alle kursets deltagere.


Du skal ikke have en lægeerklæring eller anden form for dokumentation for sygdom eller handicap. Et hospital, en speciallæge eller egen læge kan ikke henvise til aftenskoleundervisning.


For at deltage på vore kurser skal du efter egen vurdering have behov for at modtage undervisning på små hold, og du skal underskrive en såkaldt Handicaperklæring, hvori du selv erklærer, at du efter egen opfattelse har behov for at deltage i undervisningen på hold med et begrænset antal deltagere.


Din Handicaperklæring er et fortroligt dokument, som skal opbevares hos GOK-Ringsted i 5 år efter, at du er ophørt med undervisningen. Den kan blive anvendt som GOK-Ringsteds dokumentation over for Ringsted Kommune, hvis det kommunens forvaltning ønsker det.


Når du melder dig til et af GOK-Ringsteds kurser, skal du samtidig med indmeldelsen underskrive Handicaperklæringen, der skal være GOK-Ringsted i hænde, inden du starter undervisningen.