Undervisning

Læs og se introduktionsvideoer om vore kurser:

  • Afspænding og bevægelseslære i varmtvandsbassin
  • FysioPilates

Afspænding og bevægelseslære i varmtvandsbassin


Klik på pilen for at se en kort introduktionsvideo

GOKs undervisning i afspænding og bevægelseslære i varmtvandsbassin henvender sig til mennesker, der har en funktionsnedsættelse i bevægeapparatet, led- og/eller muskelsmerter, og som af helbredsmæssige årsager har behov for en særligt tilrettelagt undervisning og træning for at styrke bevægeapparatet. Undervisningen foregår på små hold (8 deltagere).

Der undervises i 36 - 38 lektioner á 45 minutter i varmtvandsbassinet i  Ringsted Svømmehal og på Asgårdsskolen (Byskovskolen).

Sæsonen strækker sig fra august til juni.


For at kunne deltage i undervisningen skal du være så selvhjulpen, at du selv er i stand til at foretage omklædning, brusebad og i øvrigt klare dig i svømmehallen. Du skal også underskrive en handicaperklæring, der godtgør, at du selv mener, at du har behov for undervisning på små hold.


Pris for sæsonen 2021/22:

Ringsted Svømmehal og Asgårdsbassinet (36-38 lektioner) Pris: 1.260 kr.

-1.330 kr. afhængigt af holdenes timetal.

Deltagergebyret betales i 2  rater senest 1. september og 1. februar

Deltagere, hvis undervisning var corona-aflyst i foråret, kompenseres for 

aflysningerne med reduktion i første rate.


FysioPilates

Klik på pilen for at se en kort introduktionsvideo

GOKs undervisning i FysioPilates henvender sig til mennesker, der har en funktionsnedsættelse i bevægeapparatet, led- og/eller muskelsmerter, og som af helbredsmæssige årsager har behov for en særligt tilrettelagt undervisning og træning for at styrke bevægeapparatet. Undervisningen foregår på små hold (8 deltagere).


For at kunne deltage i undervisningen skal du være selvhjulpen. Du skal også underskrive en handicaperklæring, der godtgør, at du selv mener, at du har behov for undervisning på små hold.


GOK-Ringsted har 2 hold i FysioPilates torsdag kl. 8- 9 og kl. 9- 10


Der undervises i 37 klokketimer i skoleåret 2021/22.

Undervisningen foregår i aftenskolernes lokale, Fredensvej 9 i Ringsted.


Pris for skoleåret 2021/22 er 1.850 kr.

Deltagergebyret betales i 2  rater senest 1. september og 1. februar


Deltagere, hvis undervisning var corona-aflyst i foråret, kompenseres for 

aflysningerne ved reduktion i første rate.


Undervisningstider og tilmelding